Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Case Study Patient with Diagnosis After Fracture of Acetabulum on Left Side
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Case Study Patient with Diagnosis After Fracture of Acetabulum on Left Side
Klíčová slova: hip joint, acetabulum, range of motion, fracture, pelvis, exercise
Klíčová slova anglicky: hip joint, acetabulum, range of motion, fracture, pelvis, exercise
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2014
Datum zadání: 30.10.2014
Datum a čas obhajoby: 23.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:25.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2015
Oponenti: Bc. Tomáš Modlinger
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK