Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o pacienta s nekrotickou pankreatitidou
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o pacienta s nekrotickou pankreatitidou
Název v anglickém jazyce: Patient care for patient with pancreatic necrosis
Klíčová slova: Ošetřovatelská péče, nekrotická pankreatitida, pacient, případová studie
Klíčová slova anglicky: Patient care, pancreatic necrosis, patient, case study
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Marková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2014
Datum zadání: 07.11.2014
Datum a čas obhajoby: 26.01.2016 07:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2015
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01821)
Oponenti: Mgr. Vendula Pírková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude vypracována v souladu s Opatřením děkana č. 10/2010, Manuálem pro psaní kvalifikačních prací a pokyny vedoucí práce.
Seznam odborné literatury
1. ŠPIČÁK, Julius. Onemocnění slinivky břišní: minimum pro praxi. Praha : Triton, 2000. ISBN: 80-7254-105-6.
2. United Kingdom guidelines for the management of acute pancreatitis. London : BMJ Publishing Group, 1998.
3. KOSTKA, Rodomil. Akutní pankreatitida: komplexní přístup. Praha : Galén, c2006. ISBN: 80-7262-427-X.
4. RYSKA, Miroslav. IAP směrnice standardní léčby nemocných s akutní pankreatitidou. Bulletin HPB, 2002, roč. 10, č. 4, s. 139-142. ISSN: 1210-6755.
5. ŠPIČÁK, Julius. Akutní pankreatitida - standardní postup 2002 a pět let poté. Bulletin HPB, 2007, roč. 15, č. 2-3, s. 46-47. ISSN: 1210-6755.
6. Guidelines for the management of acute pancreatitis. London : BMJ Publishing Group, 2005.
Předběžná náplň práce
Případová studie, zabývající se problematikou jednoho pacienta, konkrétně pacienta s nekrotickou pankreatitidou. Popis ošetřovatelské péče u pacienta s nekrotickou pankreatitidou na V.A.C. systému s cílem zachytit její složitost a komplexnost. Popis konkrétních jevů, který v praxi demonstruje teoretický ošetřovatelský koncept Henderson. Kvalitativní výzkumný design: zúčastněné pozorování, rozhovor a analýza dokumentace, intenzivní monitoring a popis skutečného průběhu na anesteziologicko - resuscitačním oddělení a využití hodnotících škál. Praktický příspěvek, který přispěje k rozvoji teorie a praxe ošetřovatelství.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This is a case study of a patient with a necrotic pancreas. An approach to the problem through the health care model of Henderson, care of a patient with a necrotic pancreas on a V.A.C system. Conclusions nursing care will contribute to the knowledge of patients with necrotic pancreatitis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK