Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Strukturní studium potkaního NK buněčného receptoru NKR-P1B a jeho ligandu Clrb
Název práce v češtině: Strukturní studium potkaního NK buněčného receptoru NKR-P1B a jeho ligandu Clrb
Název v anglickém jazyce: Structural studies of rat NK cell receptor NKR-P1B and its ligand Clrb
Klíčová slova: NK buňky, Clrb, NKR-P1B, RCTL, HEK293S GnTI-, piggyBac
Klíčová slova anglicky: NK cells, Clrb, NKR-P1B, RCTL, HEK293S GnTI-, piggyBac
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2014
Datum zadání: 27.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:18.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:18.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
Oponenti: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předmětem práce je zavedení a optimalizace expresního systému piggyBac v HEK293 produkční buněčné linii a následná produkce a strukturní charakterizace proteinů NKR-P1B a Clrb, receptorů potkaních NK buněk.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Aim of the thesis is the implementation and optimization of piggyBac expression system in HEK293 production cell line and subsequent production and structural characterization of proteins NKR-P1B and Clrb, receptors of rat natural killer cells.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK