Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohybový režim rodičů a dětí
Název práce v češtině: Pohybový režim rodičů a dětí
Název v anglickém jazyce: An exercise routine of parents and their children
Klíčová slova: pohybový režim, pohybová aktivita, rodiče, děti
Klíčová slova anglicky: an exercise routine, a physical activity, parents, children
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.10.2014
Datum zadání: 29.10.2014
Datum a čas obhajoby: 16.09.2015 13:00
Místo konání obhajoby: LSM UK FTVS Praha C116
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:17.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2015
Oponenti: PhDr. Karel Sýkora, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK