Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium metabolismu inhibitorů tyrosinkinas, protinádorových léčiv nové generace
Název práce v češtině: Studium metabolismu inhibitorů tyrosinkinas, protinádorových léčiv nové generace
Název v anglickém jazyce: Study of metabolism of tyrosin kinase inhibitors, anticancer drugs of new generations
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
Řešitel: Mgr. Vlastimil Hromek - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2014
Datum zadání: 07.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2016
Oponenti: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK