Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv textilní membrány na dynamiku změn fyziologických ukazatelů zátěže
Název práce v češtině: Vliv textilní membrány na dynamiku změn fyziologických ukazatelů zátěže
Název v anglickém jazyce: Impact textile membranes on the dynamics of changes physiological indicators of workload
Klíčová slova: Oblečení, textilní membrána, zátěž, spotřeba kyslíku (VO2), termofyziologický komfort, pot, fyziologie oblékání
Klíčová slova anglicky: clothes, textile membranes, workload, oxygen consuption (VO2), thermophysiological comfort, sweat, clothing physiology
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Vojenská tělovýchova (51-600700)
Vedoucí / školitel: PhDr. Karel Sýkora, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.10.2014
Datum zadání: 27.10.2014
Datum a čas obhajoby: 04.09.2015 10:00
Místo konání obhajoby: Seminární místnost Katedry Vojenské tělovýchovy
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:25.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2015
Oponenti: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Porovnat výsledky měření technických parametrů oděvů a laboratorního měření zátěže v těchto oděvech. Popsat a vysvětlit vztah mezi výsledky technických a funkčních měření a fyziologické otázky spojené s použitím různých textilních membrán během sportovního výkonu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Compare measurements of clothing technical parameters and laboratory measurement workload in this outfit. Describe and explain the relationship between the results of the technical and functional measurements and physiological issues associated with the use of different textile membranes during a workout.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK