Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Výživa při a po dlouhodobém výkonu u hoby běžců
Název práce v češtině: Výživa při a po dlouhodobém výkonu u hoby běžců
Název v anglickém jazyce: Hobby runners´ nutrition during and after a long-distance performance
Klíčová slova: hobby běžci, výživa, sportovní výživa, sacharidový roztok, výkon
Klíčová slova anglicky: hobby runners, nutrition, sports nutrition, carbohydrate solution, performance
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.10.2014
Datum zadání: 24.10.2014
Datum a čas obhajoby: 14.01.2016 14:00
Místo konání obhajoby: LSM UK FTVS C116
Datum odevzdání elektronické podoby:11.12.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:11.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.01.2016
Oponenti: Mgr. Miroslav Semerád, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce bude zjistit stravování hobby běžců při a po dlouhodobém výkonu. Ověřit jejich dietu z kvantitativního a kvalitativního hlediska. Dále pomocí laboratorní diagnostiky zjistit maximální funkční parametry a tělesné složení. Posoudit vliv výplachu úst sacharidovým roztokem v běhu na 60 min.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main aim of the thesis will be to find out hobby runners´ nutrional strategies during and after long-distance performance. Then to examine their diet from qualitative and quantitative view of points. By labratory testing find out maximal functional parameters and body composition. Use of mouth rinse of carbohydrate solution during 60 minutes running performance.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK