Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Koncept epidemiologického přechodu: Navazující přístupy
Název práce v češtině: Koncept epidemiologického přechodu: Navazující přístupy
Název v anglickém jazyce: The concept of epidemiological transition: Follow-up approaches
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2014
Datum zadání: 19.12.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2015
Oponenti: Mgr. Dan Kašpar
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zaměří na koncept epidemiologického přechodu, především na jeho rozšiřující formulace a současné přístupy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK