Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Příprava organických katalyzátorů využívajících aktivace substrátu vodíkovou vazbou
Název práce v češtině: Příprava organických katalyzátorů využívajících aktivace substrátu vodíkovou vazbou
Název v anglickém jazyce: Preparation of H-bonding organocatalysts
Klíčová slova: katalýza, stereoselektivní syntéza, aktivace vodíkovou vazbou, (thio)močoviny, amidy kyseliny čtverečné
Klíčová slova anglicky: catalysis, asymmetric synthesis, H-bonding activating, (thio)ureas, squaramides
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.10.2014
Datum zadání: 23.10.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:29.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2015
Oponenti: doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Syntéza.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Synthesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK