Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava fenylsubstituovaných benzothiazolů jako potenciálních modulátorů ABAD
Název práce v češtině: Příprava fenylsubstituovaných benzothiazolů jako potenciálních modulátorů ABAD
Název v anglickém jazyce: Preparation of phenyl derived benzothiazoles as potential ABAD modulators
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.10.2014
Datum zadání: 15.12.2014
Datum a čas obhajoby: 01.06.2016 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2016
Oponenti: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je syntetizovat sérii benzothiazolů. Student nejprve provede literární rešerši, soustředí se na perspektivní látky a na metody jejich přípravy. Těžištěm jeho činnosti bude experimentální práce. Dosažené výsledky předloží v písemné podobě. Rozsah a členění práce musí odpovídat zásadám platným pro diplomové práce syntetického zaměření.
Seznam odborné literatury
Chemical Abstracts (CA)
Beilsteins Handbuch der organischen ChemieHouben
I., Weyl Th.: Die Methoden der organischen ChemiePharmazeutische Stoffliste
počítačové databáze (Web of Science, Medline, Beilstein, CA)
literatura farmaceuticko-chemického charakteru, např. Current Medicinal Chemistry, Eur. J. Med. Chem., Drug Discovery Today, J. Med. Chem., Drugs Fut., Farmaco, Bioorg. Med. Chem. Lett. apod.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK