Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Benediktova kniha - Řehole západu
Název práce v češtině: Benediktova kniha - Řehole západu
Název v anglickém jazyce: Benedict´s Book - Monastic Rule of Western
Klíčová slova: Benedikt, řehole, mnich, opat, modlitba, poslušnost, mlčenlivost, pokora.
Klíčová slova anglicky: Benedict, Monastic rule, monk, abbot, prayer, obedience, secrecy, humidity.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Vedoucí / školitel: doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.10.2014
Datum zadání: 21.10.2014
Datum a čas obhajoby: 09.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2016
Oponenti: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK