Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rovné zacházení a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Název práce v češtině: Rovné zacházení a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Název v anglickém jazyce: Equal Treatment and Discrimination in Labor-Law Relationships
Klíčová slova: diskriminace v zaměstnání, kvóty, přiměřená adaptace
Klíčová slova anglicky: employment discrimination, quota, reasonable accommodation
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.10.2014
Datum zadání: 21.10.2014
Datum a čas obhajoby: 24.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2015
Oponenti: prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK