Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktory úspěšnosti rozvojové strategie pro venkovské mikroregiony na příkladu mikroregionu Novostrašecka
Název práce v češtině: Faktory úspěšnosti rozvojové strategie pro venkovské mikroregiony na příkladu mikroregionu Novostrašecka
Název v anglickém jazyce: Factors for the success of the development strategy for rural microregions on the example of microregion Novostrašecko
Klíčová slova: venkovský region, rozvoj
Klíčová slova anglicky: rural region, development
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.12.2015
Datum zadání: 15.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:20.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2018
Oponenti: Ing. Pavlína Zrůbková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zkoumat vnitřní faktory, které vedou k signifikantnímu rozvoji venkovského regionu například MAS.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK