Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Model ústavního soudnictví v ČR
Název práce v češtině: Model ústavního soudnictví v ČR
Název v anglickém jazyce: The model of constitutional judiciary in the Czech Republic
Klíčová slova: ústavní soud, ústavní soudnictví, soudní kontrola ústavnosti
Klíčová slova anglicky: constitutional court, constitutional judiciary, judicial control of constitutionality
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2014
Datum zadání: 18.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.11.2016
Datum a čas obhajoby: 23.11.2016 10:30
Místo konání obhajoby: místnost č. 240
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:26.09.2016
Datum proběhlé obhajoby: 23.11.2016
Oponenti: JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK