Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyziologické a patofyziologické aspekty metabolismu sulfanu u člověka
Název práce v češtině: Fyziologické a patofyziologické aspekty metabolismu sulfanu u člověka
Název v anglickém jazyce: Physiological and pathophysiological aspects of hydrogen sulfide metabolism in humans
Klíčová slova: Sulfan (H2S), cystathionin β-syntáza (CBS), cystathionin γ-lyáza (CSE), vazorelaxační faktor, hypertenze, KATP kanály
Klíčová slova anglicky: Hydrogen sulfide (H2S), cystathionine β-synthase (CBS), cystathionine γ-lyase (CSE), vazorelaxant factor, hypertension, KATP channels
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.10.2014
Datum zadání: 28.01.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2015
Oponenti: RNDr. Ondřej Tolde, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Sulfan je známý jako toxický plyn a v poslední době se prokázala jeho funkce jako významné signální molekuly. Cílem této práce je shrnutí informací o chemických interakcích této molekuly v organismu, metabolismu a fyziologickém působení. Sulfan se v organismu tvoří enzymaticky a fyziologicky působí například v cévách a mozku. Fyziologické působení sulfanu ve tkáních vede k úvahám o jeho využití v medicíně.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Hydrogen sulfide is known as a toxic gas. Recently it was shown to be an important signaling molecule in organism. The aim of this study is to summarize the information about chemical interactions of this molecule, its metabolism and physiological effects. Hydrogen sulfide is produced enzymatically and it acts for example in blood vessels and brain. Physiological action of hydrogen sulfide in tissues leads to considerations of therapeutical potencial of hydrogen sulfide.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK