Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv karnosinu a hydroxymethylbutyrátu na sportovní výkon ve světové literatuře.
Název práce v češtině: Vliv karnosinu a hydroxymethylbutyrátu na sportovní výkon ve světové literatuře.
Název v anglickém jazyce: The influence of carnosine and hydroxymethylbutyrate on sports performance in the world literature.
Klíčová slova: karnosin, hydroxymethylbutyrát, sportovní výkon, potravní doplňky, svaly, suplementace
Klíčová slova anglicky: carnosine, hydroxymethylbutyrate, sports preformance, nutrition, supplements, muscles, supplementation
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav tělovýchovného lékařství 1. LF UK a VFN (11-00380)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.10.2014
Datum zadání: 21.08.2015
Datum a čas obhajoby: 03.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01747)
Oponenti: MUDr. Denisa Haluzíková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je objasnit vliv karnosinu a hydroxymethylbutyrátu (HMB) na sportovní výkon ve světové literatuře za pomocí využití databáze PubMed a EBSCO.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this bachelor thesis is to clarify influence of carnosine and hydroxymethylbutyrate (HMB) on sport’s performance in the world literature by using PubMed and EBSCO databases.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK