Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evropská obranná politika od Maastrichtu po Nice
Název práce v češtině: Evropská obranná politika od Maastrichtu po Nice
Název v anglickém jazyce: European Defence Policy From Maastricht to Nice
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Novotná
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2005
Datum zadání: 05.06.2005
Datum a čas obhajoby: 19.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2006
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK