Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sporné otázky nutné obrany v judikatuře
Název práce v jazyce práce (český znakový jazyk): Sporné otázky nutné obrany v judikatuře
Název práce v češtině: Sporné otázky nutné obrany v judikatuře
Název v anglickém jazyce: Issues of necessary defense in jurisprudence
Klíčová slova: nutná obrana, okolnosti vylučující protiprávnost
Klíčová slova anglicky: Necessary defense, Excuse defenses
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: český znakový jazyk
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2014
Datum zadání: 18.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2016
Datum a čas obhajoby: 23.09.2016 09:00
Místo konání obhajoby: Místnost č. 309
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:30.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2016
Oponenti: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK