Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spolupracující obviněný
Název práce v češtině: Spolupracující obviněný
Název v anglickém jazyce: Cooperating accused
Klíčová slova: Spolupracující obviněný, korunní svědek, organizovaný zločin
Klíčová slova anglicky: Cooperating accused, accomplice witness, organized crime
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2014
Datum zadání: 18.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.09.2016
Datum a čas obhajoby: 16.09.2016 00:00
Místo konání obhajoby: Místnost č. 309
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2016
Oponenti: doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK