Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trestní odpovědnost právnických osob
Název práce v češtině: Trestní odpovědnost právnických osob
Název v anglickém jazyce: Criminal liability of legal entities
Klíčová slova: trestní právo, trestní odpovědnost, právnická osoba, přičitatelnost, přechod trestní odpovědnosti
Klíčová slova anglicky: criminal law, criminal liability, legal entity, imputability, transition of criminal liability
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2014
Datum zadání: 11.11.2014
Datum a čas obhajoby: 04.12.2015 10:45
Místo konání obhajoby: Místnost č. 309
Datum odevzdání elektronické podoby:24.11.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:25.11.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.12.2015
Oponenti: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK