Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Strukturní charakterizace replikace RNA lidského Aichi viru
Název práce v češtině: Strukturní charakterizace replikace RNA lidského Aichi viru
Název v anglickém jazyce: Structural characterization of human Aichi virus RNA replication
Klíčová slova: protein, membrána, vazba
Klíčová slova anglicky: protein, membrane, binding
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Evžen Bouřa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.10.2014
Datum zadání: 16.10.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2016
Oponenti: Ing. Jan Teisinger, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Příprava rekombinantních membrán vazebných proteinů, jejich následná biochemická a strukturní charakterizace a studium vazby na membránu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Preparation of recombinant membrane-binding proteins, their subsequent biochemical and structural characterization and study of their membrane binding properties.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK