Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Synthetic projective geometry
Název práce v češtině: Syntetická projektivní geometrie
Název v anglickém jazyce: Synthetic projective geometry
Klíčová slova: syntetická geometrie, projektivní geometrie, vícerozměrná geometrie, deskriptivní geometrie, algebraická geometrie
Klíčová slova anglicky: synthetic geometry, projective geometry, multidimensional geometry, descriptive geometry, algebraic geometry
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.10.2014
Datum zadání: 16.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.01.2015
Datum a čas obhajoby: 19.11.2018 16:15
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:19.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 19.11.2018
Oponenti: prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
  Daniela Velichová
 
 
Zásady pro vypracování
Student aplikuje poznatky klasické i moderní projektivní geometrie na řešení složitějších úloh deskriptivní geometrie.
Seznam odborné literatury
H.S.M. Coxeter: Projective geometry, Springer 2013.
J. Richter-Gebert: Perspectives on Projective Geometry, Springer 2011.
E. Weyr: Projektivná geometrie základných útvarů prvního řádu, JČM 1911.
F. Kadeřávek, J. Klíma, J. Kounovský: Deskriptivní geometrie I., II., JČMF 1929, 1932.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK