Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
CFTR-mRNA: alternativa pro genovou terapii cystické fibrózy
Název práce v češtině: CFTR-mRNA: alternativa pro genovou terapii cystické fibrózy
Název v anglickém jazyce: CFTR-mRNA: the alternative for the gene therapy of cystic fibrosis
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Lucie Bořek Dohalská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2014
Datum zadání: 07.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2016
Oponenti: Mgr. Libuše Nosková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK