Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Whistleblowing
Název práce v češtině: Whistleblowing
Název v anglickém jazyce: Whistleblowing
Klíčová slova: Whistleblowing, ochrana oznamovatele
Klíčová slova anglicky: Whistleblowing, protection of a whistleblower
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.10.2014
Datum zadání: 15.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.12.2015
Datum a čas obhajoby: 07.12.2015 09:00
Místo konání obhajoby: 318
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.12.2015
Oponenti: prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK