Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Druhy žalob v civilním procesu
Název práce v češtině: Druhy žalob v civilním procesu
Název v anglickém jazyce: Types of action in The Civil Process
Klíčová slova: žaloba; druhy žalob; žaloba na plnění; žaloba na určení; statusová žaloba; naléhavý právní zájem
Klíčová slova anglicky: action; types of action; action for specific performance; action for declaratory relief, statutory action, injunction
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2014
Datum zadání: 11.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.05.2015
Datum a čas obhajoby: 11.05.2015 12:45
Místo konání obhajoby: 229; část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Datum odevzdání elektronické podoby:17.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.05.2015
Oponenti: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK