Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osudy francouzštiny jako jazyka diplomacie: Situace v ČR
Název práce v češtině: Osudy francouzštiny jako jazyka diplomacie: Situace v ČR
Název v anglickém jazyce: Destiny of French as a Language of Diplomacy: Situation in the Czech Republic
Klíčová slova: francouzština, status, diplomacie, světový jazyk, vývoj, konkurenti, diplomatické organizace, jazykové vzdělávání
Klíčová slova anglicky: French language, status, diplomacy, global language, evolution, competitors, diplomatic organizations, language education
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.10.2014
Datum zadání: 15.10.2014
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 14:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R125, 125, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:17.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Renáta Listíková, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK