Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Exekuce na dávky sociálního zabezpečení – právní zhodnocení
Název práce v češtině: Exekuce na dávky sociálního zabezpečení – právní zhodnocení
Název v anglickém jazyce: Execution on social security benefits - legal assessment
Klíčová slova: exekuce, dávky sociálního zabezpečení, srážky ze mzdy
Klíčová slova anglicky: execution, social security benefits, deduction from wages
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2014
Datum zadání: 18.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.11.2015
Datum a čas obhajoby: 27.10.2015 15:00
Místo konání obhajoby: č. 133
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 27.10.2015
Oponenti: prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK