Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Sankce za porušování povinností účastníků pracovněprávních vztahů
Název práce v češtině: Sankce za porušování povinností účastníků pracovněprávních vztahů
Název v anglickém jazyce: Sanctions for breaching the obligations within employment law relationships
Klíčová slova: Pracovní právo, právní odpovědnost, právní sankce, škoda.
Klíčová slova anglicky: Labour Law, legal liability, legal sanction, damage.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2014
Datum zadání: 11.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.05.2016
Datum a čas obhajoby: 27.04.2016 14:30
Místo konání obhajoby: PF UK místnost č. 228
Datum odevzdání elektronické podoby:17.03.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:17.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.04.2016
Oponenti: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK