Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojetí náhrady újmy na zdraví při výkonu práce
Název práce v češtině: Pojetí náhrady újmy na zdraví při výkonu práce
Název v anglickém jazyce: Conception of compensation for bodily harm arose in performance of work
Klíčová slova: náhrada újmy na zdraví, pracovní úraz, nemoc z povolání
Klíčová slova anglicky: compensation for bodily harm, industrial injury, occupational disease
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2014
Datum zadání: 18.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.06.2016
Datum a čas obhajoby: 02.06.2016 08:00
Místo konání obhajoby: PF UK místnost č. 228
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2016
Oponenti: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK