Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana zaměstnance při převodu zaměstnavatele
Název práce v češtině: Ochrana zaměstnance při převodu zaměstnavatele
Název v anglickém jazyce: Protection of employee in the event of transfer of employer
Klíčová slova: přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, Směrnice Rady 2001/23/ES
Klíčová slova anglicky: transfer of rights and obligations arising from employment relationship, Council Directive 2001/23/EC
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2014
Datum zadání: 18.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.10.2015
Datum a čas obhajoby: 24.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2015
Oponenti: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK