Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání skupinových simulací regionálních modelů pro současné klima v Evropě
Název práce v češtině: Srovnání skupinových simulací regionálních modelů pro současné klima v Evropě
Název v anglickém jazyce: Comparison of ensemble simulations of regional climate models for present climate in Europe
Klíčová slova: regionální klimatické modely, dynamický downscaling, současné klima
Klíčová slova anglicky: regional climate models, dynamical downscaling, present climate
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.
Řešitel:
Konzultanti: Mgr. Michal Belda, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Analyzovat výsledky regionálních klimatických modelů řízených globálními modely pro současné klima, porovnat výsledky s reálnými daty a zhodnotit chování jednotlivých modelů i celého souboru
Seznam odborné literatury
Giorgi, F.; Jones, C.; Asrar, R. Addressing chmate informatik Leeds at the
regional level: the CORDEX framework. 2009. WMO Bulletin 58 (3) – July.
Kluková, Z. (2014): Analýza výsledků regionálních klimatických modelů
z Euro-CORDEXu, bakalářská práce, MFF UK
Předběžná náplň práce
Jak dobře fungují globální modely klimatu a jejich zaostření na Evropu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
How well global climate models with their downscaling for Europe work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK