Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ekologie květních snětí (Microbotryum) a jejich hostitelů z čeledi Caryophyllaceae
Název práce v češtině: Ekologie květních snětí (Microbotryum) a jejich hostitelů z čeledi Caryophyllaceae
Název v anglickém jazyce: Ecology of flower smuts (Microbotryum) and their hosts from family Caryophyllaceae
Klíčová slova: květní sněť, Microbotryum, Caryophyllaceae, opylovači, rezistence, epidemiologie, metapopulační dynamika
Klíčová slova anglicky: anther-smut, Microbotryum, Caryophyllaceae, pollinators, resistance, epidemiology, metapopulation dynamics
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2014
Datum zadání: 14.10.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2015
Oponenti: RNDr. Jaroslava Marková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Úkolem bakalářské práce bude shrnout poznatky o patosystémech květních snětí (Microbotryum) a jejich hostitelů z čeledi Caryophyllaceae a zaměřit se na jejich ekologii. Tento systém je dobře prozkoumaný a používá se pro různé ekologické a evoluční modely, literatury lze proto nalézt dostatečné množství. Bakalářská práce se zaměřuje především na různé faktory, kterými můžeme vysvětlit pattern a dynamiku nemoci v terénu. Mezi ty nejdůležitější patří: biochemická rezistence, morfologické znaky květu a fenologie, chování opylovačů, struktura populace, metapopulační dynamika, genetická struktura hostitele apod. Jednotlivé druhy z čeledi Caryophyllaceae se do jisté míry liší svou reakcí na přítomnost choroby, proto pak navazující magisterská práce může studovat jeden specifický patosystém na různých lokalitách (například rod Dianthus byl prozatím víceméně opomíjen).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK