Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Finančný trh a jeho právne aspekty
Název práce v jazyce práce (slovenština): Finančný trh a jeho právne aspekty
Název práce v češtině: Finanční trh a jeho právní aspekty
Název v anglickém jazyce: The financial market and its legal aspects
Klíčová slova: finančný trh, Kolektívne investovanie Investičné fondy Fondy kolektívneho investovania Fondy kvalifikovaných investorov
Klíčová slova anglicky: Financial market Collective investments Investment funds Collective investor funds Qualified investor funds
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2014
Datum zadání: 18.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.01.2016
Datum a čas obhajoby: 21.01.2016 09:00
Místo konání obhajoby: PF UK místnost č. 306
Datum odevzdání elektronické podoby:27.11.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:30.11.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2016
Oponenti: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK