Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Dotace a jejich právní úprava
Název práce v češtině: Dotace a jejich právní úprava
Název v anglickém jazyce: Subsidies and Their Legislation
Klíčová slova: Dotace, poskytování, rozhodnutí
Klíčová slova anglicky: Subsidies, administration, decision
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2014
Datum zadání: 18.11.2014
Datum a čas obhajoby: 29.09.2015 11:45
Místo konání obhajoby: PF UK místnost č. 306
Datum odevzdání elektronické podoby:02.09.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:03.09.2015
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2015
Oponenti: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK