Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vážené klony
Název práce v češtině: Vážené klony
Název v anglickém jazyce: Weighted Clones
Klíčová slova: Relační klony, VSCP, Vážené klony
Klíčová slova anglicky: Relational clones, VCSP, Weighted clones
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Práce se zaměří na studium vážených klonů, což je nová algebraická struktura úzce související s optimalizačními úlohami a jejich složitostí.
Seznam odborné literatury
[1] David A. Cohen, Martin C. Cooper, Paidi Creed, Peter G. Jeavons, Stanislav Zivny. An Algebraic Theory of Complexity for Discrete Optimisation, SIAM Journal on Computing 42(5), 1915-1939, 2013.
[2] Andrei Bulatov, Andrei Krokhin, and Peter Jeavons. Classifying the Complexity of Constraints using
Finite Algebras. SIAM Journal on Computing, 34(3):720–742, 2005.
Předběžná náplň práce
Ve své diplomové práci na toto téma, Jiří Vančura popsal všechny vážené klony nad některými klony na dvouprvkové množině. Zdá se, že popis lze podobným způsobem rozšířit na některé další klony. To by mohlo být jedním z úkolů práce. Dalším úkolem může být podrobnější popis již známých případů.

Jde o téma z univerzální algebry, nepředpokládají se ale žádné předběžné znalosti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK