Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vznik a evoluce neopohlavních chromozomů u vybraných pavouků
Název práce v češtině: Vznik a evoluce neopohlavních chromozomů u vybraných pavouků
Název v anglickém jazyce: Origin and evolution of neo-sex chromosomes in selected spiders
Klíčová slova: pohlavní chromozom, neopohlavní chromozom, evoluce, karyotyp, pavouci, chromozomové přestavby, meióza, fluorescenční in situ hybridizace
Klíčová slova anglicky: sex chromosome, neo-sex chromosome, evolution, karyotype, spiders, chromosomal rearrangements, meiosis, fluorescent in situ hybridization
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Král, CSc.
Řešitel:
Konzultanti: Mgr. Martin Forman
Předběžná náplň práce
Pavouci se vyznačují neobvyklým chromozomovým určením pohlaví, tvořeným několika různými chromozomy X. U některých pavouků zahrnuje evoluce pohlavních chromozomů přestavby mezi původními pohlavními chromozomy a autozomy, kterými vznikly velmi složité systémy chromozomového určení pohlaví. Pohlavní chromozomy, na jejichž vzniku se podílely přestavby mezi pohlavními chromozomy a autozomy se označují jako neopohlavní. Cílem práce bude rekonstruovat vznik a evoluci neopohlavních chromozomů u vybraných sklípkanů. Analýza bude zahrnovat jak základní molekulárně biologické techniky práce s DNA, tak metody cytogenetiky a molekulární cytogenetiky. Molekulární cytogenetika bude zahrnovat různé varianty fluoresenční in situ hybridizace (FISH).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK