Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Případová studie letního ministrantského tábora Rožnov pod Radhoštěm
Název práce v češtině: Případová studie letního ministrantského tábora Rožnov pod Radhoštěm
Název v anglickém jazyce: Case study of summer camp for altar boys in Rožnov pod Radhoštěm
Klíčová slova: letní tábor, management, aktivity v přírodě, volný čas, ministrant, případová studie
Klíčová slova anglicky: summer camp, management, outdoor activities, leisure time, altar boy, case study
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michal Frainšic, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.10.2014
Datum zadání: 10.10.2014
Datum a čas obhajoby: 14.05.2015 08:00
Místo konání obhajoby: UD 1 - 1
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:10.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2015
Oponenti: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je vytvoření komplexního a systematického souboru poznatků o problematice managementu letního ministrantského tábora Rožnov pod Radhoštěm s akcentem na zobecnění závěrů, a nalezení pozitivních a negativních stránek z manažerského pohledu jako východisko pro ovlivňování budoucího vývoje akce.
Výstupem práce je soubor poznatků a obecných závěrů vyplývajících z managementu letního ministrantského tábora Rožnov pod Radhoštěm z hlediska sekvenčních manažerských funkcí a financování. Fungování managementu je ovlivněno mnoha faktory. Silné stránky ministrantského tábora jsou organizace, financování a personalistika naopak plánovací a kontrolní procesy patří mezi slabé stránky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this bachelor thesis is to create a comprehensive and systematic set of findings on the issue of management of the summer camp for altar boys in Rožnov pod Radhoštěm with emphasis on the generalization of the results and to find the positive and negative aspects from a perspective of management as the basis for influencing future development of the event.
The outcome of this work is a body of knowledge and general conclusions resulting from the management of summer camp for altar boys in Rožnov pod Radhoštěm in terms of sequential management functions and funding. Functioning of the management is under the influence of many circumstances. Strengths of the camp are organizing, funding and human resources management conversely planning and control processes are among the weaknesses.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK