Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bon Repos a barokní památky v okolí Lysé nad Labem
Název práce v češtině: Bon Repos a barokní památky v okolí Lysé nad Labem
Název v anglickém jazyce: Bon Repos and baroque monuments in surroundings Lysá nad Labem
Klíčová slova: Bon Repos, Lysá nad Labem, František Antonín Špork, Matyáš Bernard Braun, baroko
Klíčová slova anglicky: Bon Repos, Lysá nad Labem, Francis Anthony Spork, Matthias Bernard Braun, baroque
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.10.2014
Datum zadání: 17.03.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.03.2015
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:16.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Oponenti: PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Přehled literatury
3. Stručné dějiny města Lysá nad Labem
4. František Antonín Špork, majitel panství Lysá nad Labem
5. Historie areálu Bon Repos
6. Popis jednotlivých budov v areálu Bon Repos
7. Nová podoba areálu Bon Repos
8. Závěr
9. Obrazová příloha
10. Seznam vyobrazení
11. Seznam použitých pramenů a literatury
Seznam odborné literatury
BAŠTA 2011 — Petr BAŠTA: Sochaři hraběte Františka Antonína Šporka. Praha 2011
BOR 1999 — D. Ž. BOR : František Antonín hrabě Špork. Významný mecenáš barokní kultury v Čechách. Praha 1999
BAREŠ 1905 — František BAREŠ: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém v politickém okresu Mladoboleslavském. Praha 1905
BORSKÝ 1982 — František BORSKÝ: Lysá nad Labem. Sborník o městě a jeho lidech. Lysá nad Labem 1982
DVOŘÁK/SVOBODA 1999 — Jan DVOŘÁK/ Jiří SVOBODA: Ztracený "Bonrepos" Františka Antonína Šporka. Opar barokní duše. In: Vlastivědný sborník Kralupska. Kralupy nad Vltavou 1999
HANZAL 1974 — Josef HANZAL: Šporkova Lysá. In: Středočeský sborník historický. Praha 1974
HRABĚTOVÁ 1998 — Jana HRABĚTOVÁ: Památky Nymburska. Soupis nemovitých památek na okrese Nymburk. Poděbrady 1998
CHMELOVÁ 1999 — Božena CHMELOVÁ: Příběhy, pověsti a historie města Lysá nad Labem a okolí. Lysá nad Labem 1999
KOŘÁN 1999 — Ivo KOŘÁN: Braunové. Praha 1999
KOŘÍNKOVÁ 2005 — Marie KOŘÍNKOVÁ: Barokní Lysá. Nymburk 2005
KOUKALOVÁ/SEMOTANOVÁ/SVODOVÁ 2008 — Šárka KOUKALOVÁ / Eva SEMOTANOVÁ / Stanislava SVODOVÁ : Barokní krajina v okolí Lysé nad Labem. Lysá nad Labem 2008
MACEK/ZAHRADNÍK 2004 — Petr MACEK/Bohumil ZAHRADNÍK: BON REPOS, zámecký areál. Stavebně historický průzkum I. Praha 2004
NEUMANN 1959 — Jaromír NEUMANN: Matyáš Braun. Kuks. Praha 1959
OTRUBA 1997 — František OTRUBA: Paměti města Lysé nad Labem. Lysá nad Labem 1997
POCHE 1986 — Emanuel POCHE: Matyáš Bernard Braun. Sochař českého baroka a jeho dílna. Praha 1986
PREISS 1981 — Pavel PREISS: Boje s dvouhlavou saní. Praha 1981
PREISS 2003 — Pavel PREISS: František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách. Praha/Litomyšl 2003
RÝDL 1995 — Karel RÝDL: Lysá nad Labem. Průvodce městem a okolím. Lysá nad Labem 1995
SVOBODA/DVOŘÁK 2001 — Jiří SVOBODA / Jan DVOŘÁK: Sen Baroka. Bonrepos. Hořice 2001
ŠERÝCH 2007 — Jiří ŠERÝCH: Michael Rentz fecit. Michael Jindřich Rentz, dvorní rytec hraběte Šporka. Praha 2007
VOJÁČEK 1941 — Josef VOJÁČEK: Lysá nad Labem 650 let městem 1291–1941. Lysá nad Labem 1941
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá barokními památkami v okolí Lysé nad Labem a areálem Bon Repos, které vznikly díky mecenáši Františkovi Antonínu Šporkovi. První část bude věnována historii a památkám ve městě Lysá nad Labem a jejím okolí, včetně života hraběte Šporka. Druhá část podrobně pojedná o areálu Bon Repos, který byl vybudován během 18. století.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with baroque monuments in surroundings city Lysá nad Labem and site Bon Repos, that arose thanks to benefactor Francis Anthony Spork. The first part thesis will be dedicate history and monuments in city Lysa nad Labem and surroundings, including life of count Spork. The second part will describe in detail about site Bon Repos, which was built during 18. century.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK