Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
The plasticity of melanoma cell invasiveness
Název práce v češtině: The plasticity of melanoma cell invasiveness
Název v anglickém jazyce: The plasticity of melanoma cell invasiveness
Klíčová slova: invazivita, améboidní, Rho GTPázy, Jak/Stat, NFĸB, MAT, AMT
Klíčová slova anglicky: invasiveness, amoeboid, Rho GTPases, Jak/Stat, NFĸB, MAT, AMT
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.10.2014
Datum zadání: 09.10.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2016
Oponenti: Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
During metastasis, cancer cells can invade the extracellular matrix using various strategies. When invading individually, they employ either the amoeboid invasion mode, during which the cell body dynamically deforms by enhanced contractility to squeeze through pores within the matrix, or protease dependent mesenchymal migration that takes advantage of the possibility to digest the surrounding matrix. Cells migrating in one mode can actively switch to the other by mesenchymal-amoeboid (MAT) or amoeboid-mesenchymal transitions (AMT). This enables escape mechanisms and considerably complicates anti-metastatic treatment. It is well known that Rho GTPases are master regulators of cytoskeleton re-arrangements and thus, unsurprisingly, play a major role in both invasion modes and can directly drive the transitions. However, upstream activation of these pathways is still largely unclear. This thesis aimed to optimize 3D conditions suitable for studying plasticity of cell invasion in vitro, establish AMT and MAT in melanoma cells based on manipulation of Rho GTPases and verify novel candidates regulating cell invasion plasticity based on previous RNA sequencing of cells before and after MAT.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK