Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Indicko-šrílanské spory v Palkově průlivu
Název práce v češtině: Indicko-šrílanské spory v Palkově průlivu
Název v anglickém jazyce: India-Sri Lanka Conflicts in the Palk Strait
Klíčová slova: Indie, Šrí Lanka, ostrov Kaččatívu, Rámův most, přímořský rybolov, Tamilnádu, Palkův průliv
Klíčová slova anglicky: India, Sri Lanka, Katchatheevu island, Rama´s bridge, maritime fishing, Tamil Nadu, Palk Strait
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.10.2014
Datum zadání: 09.10.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.10.2014
Datum a čas obhajoby: 05.09.2018 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Vlastimil Blecha, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zabývá vztahy mezi Indií, především svazovým státem Tamilnádu, a Šrí Lankou v oblasti přímořského rybolovu. Všímá si příčin, průběhu a snah o řešení konfliktů mezi tamilskými rybáři a námořními silami Šrí Lanky, dále pak přesahu těchto konfliktů do politické roviny vztahů mezi oběma zeměmi. V důsledku klesajícího počtu ryb na indické straně rybáři často překračují mezinárodní námořní hranici (IMBL) se Šrí Lankou, jsou zatýkáni, jejich lodě i výbava jsou zabavovány. V extrémních případech dochází k úmrtí rybářů. Vláda Tamilnádu apeluje na indickou vládu, aby se pokusila najít řešení tohoto problému, jakož i otázku sporné hranice v oblasti ostrova Kaččatívu, který rybáři často používají jako svou základnu. Práce si klade za cíl nastínit vývoj tohoto problému a jeho rozličných aspektů včetně snah obou stran o diplomatické řešení.
Seznam odborné literatury
RUMLEY, Dennis- CHATURVEDI, Sanjay- SAKHUJA, Vijay (ed.). Fisheries Exploitation in the Indian Ocean. Singapore: ISEAS Publishing, 2009. ISBN978-981-230-986-0
GOUD, Sidda- Mookherjee, Manisha (ed.). India- Sri Lanka Relations: Strengthening SAARC. New Delhi: Allied Publishers, 2013. ISBN 978-81-8424-844-9
SURYANARAYAN, V. Conflict Over Fisheries in the Palk Bay Region. New Delhi: Lancer Publishers&Distributors, 2005. ISBN 81-7062-242-5
PARASHAR, Swati (ed.). Maritime Counter-terrorism: A Pan-Asian Perspective. Dorling Kindersley Pvt. Ltd, 2008. ISBN 81-317-0404-1
STRNAD, Jaroslav, a kol.Dějiny Indie. Praha: Lidové Noviny, 2003. ISBN 80-7106-493-9
FILIPSKÝ, Jan, a kol.Dějiny Bangladéše, Bhútánu, Malediv, Nepálu, Pákistánu a Šrí Lanky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. ISBN 80-7106-647-8
+ vybrané novinové články k tématu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK