Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Differential reactivity of the longitudinal and circular muscle of the rat distal colon
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Differential reactivity of the longitudinal and circular muscle of the rat distal colon
Klíčová slova: reaktivita tračníku, acetylcholin, angiotensin II, pohlavní rozdíly
Klíčová slova anglicky: colonic reactivity, acetylcholine, angiotensin II, gender differences
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.10.2014
Datum zadání: 24.02.2016
Datum a čas obhajoby: 31.05.2016 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2016
Oponenti: PharmDr. Michal Říha, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. Manuela Morato
Zásady pro vypracování
Experimentální diplomová práce bude vypracována na zahraničním pracovišti pod vedením odborného konzultanta: Prof. Manuela Morato
Seznam odborné literatury
Dle rešerše na dané téma.
Předběžná náplň práce
Dle pokynů zahraničního pracoviště.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
According to the instructions of foreign workplace.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK