Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zavedení APEXového značení pro výzkum mitochondriálních organel Giardia intestinalis a Trichomonas vaginalis.
Název práce v češtině: Zavedení APEXového značení pro výzkum mitochondriálních organel Giardia intestinalis a Trichomonas vaginalis.
Název v anglickém jazyce: Introduction of APEX-based labeling for the research of mitochondrial organelles of Giardia intestinalis and Trichomonas vaginalis.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Doležal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.10.2014
Datum zadání: 08.10.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2017
Oponenti: RNDr. Olga Rothová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V rámci projektu bude zaveden nový systém pro značení proteinů za účelem vizualizace a charakterizace proteomu mitochondriálních organel dvou anaerobních parazatických prvoků Giardia intestinalis a Trichomonas vaginalis. Dojde k vytvoření konstruktů pro expresi APEX tagu v mitosomech a hydrogenosomech. Následovat bude analýza aktivity APEX proteinu a jeho využití při izolaci proteinů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK