Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spektroelektrochemické studium porfyrinových derivátů v bezvodých rozpouštědlech
Název práce v češtině: Spektroelektrochemické studium porfyrinových derivátů v bezvodých rozpouštědlech
Název v anglickém jazyce: Spectroelectrochemical study of porphyrin derivatives in non-aqueous solvents
Klíčová slova: protoporfyrin IX, voltametrie, spektroelektrochemie
Klíčová slova anglicky: protoporphyrin IX, voltammetry, spectroelectrochemistry
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2019
Datum zadání: 07.11.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.11.2019
Datum a čas obhajoby: 14.07.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:04.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 14.07.2020
Oponenti: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se se základními fyzikálními a chemickými vlastnostmi porfyrinu a jeho derivátů, základními metodami určení redoxních potenciálů.
2. Seznámení se s prací v inertním prostředí (Schlenkovy techniky) a přípravou bezvodých rozpouštědel.
3. Příprava modelových roztoků vybraných porfyrinových derivátů v bezvodých rozpouštědlech, změření základních optických parametrů (absorpce, fluorescence).
4. Spektroelektrochemické měření modelových roztoků v OTTLE cele.
5. Vyhodnocení naměřených závislostí, určení redoxních potenciálů a případně i typu odpovídajících elektronových přechodů.
Seznam odborné literatury
1. J. Wang, Analytical Electrochemistry 3rd Edition, Wiley-VCH, 2006.
2. A.J. Bard, L.R. Faulkner, Elecrochemical Methods - Fundamentals and Applications, John Wiley & Sons, 2001.
3. T. Watanabe, M. Kobayashi: Electrochemistry of chlorophylls, in: H. Scheer (Ed.): Chlorophylls, CRC Press 2001, pp.287-315.
Předběžná náplň práce
Deriváty porfyrinů přestavují základní barviva fotosyntetického aparátu. Fyzikální a chemické procesy, které probíhají při přenosu energie a náboje ve fotosyntetickém řetězci, jsou ovlivněny celou řadou parametrů fotosyntetických barviv. Znalost redoxních potenciálu chlorofylových a bakteriochlorofylových barviv je nezbytná pro pochopení procesů přenosu excitační energie z antén do reakčního centra. Problémem přímého studia je nízká rozpustnost většiny fotosyntetických barviv ve vodě. Elektrochemické studium modelových porfyrinových derivátů (cyklická voltametrie) umožní první krok při určení redoxních potenciálů v bezvodých prostředích o různé polaritě. Současné měření optické absorpce a cyklické voltametrie umožní navíc lepší pochopení mechanizmu probíhajících elektrochemických a optických procesů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK