Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poruchy paměti a kognitivní koordinace u potkaních modelů neuropsychiatrických onemocnění
Název práce v češtině: Poruchy paměti a kognitivní koordinace u potkaních modelů neuropsychiatrických onemocnění
Název v anglickém jazyce: Memory and cognitive coordination impairment in rat models of neuropsychiatric diseases
Klíčová slova: paměť; prostorová navigace; kognitivní koordinace; kognitivní úlohy; Morrisovo vodní bludiště; kolotočové bludiště; Alzheimerova choroba; schizofrenie; poruchy autistického spektra; animální model; potkan McGill; potkan Samaritan; lipopolysacharid; postnatální infekce; prenatální infekce; maternální imunitní aktivace
Klíčová slova anglicky: memory; spatial navigation; cognitive coordination; cognitive tasks; Morris water maze; carousel maze; Alzheimer’s disease; schizophrenia; autism spectrum disorder; animal model; McGill rat; Samaritan rat; lipopolysaccharide; postnatal infection; prenatal infection; maternal immune activation
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Akademie věd ČR (11-00048)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
Řešitel: RNDr. Iveta Vojtěchová, Ph.D. - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.10.2014
Datum zadání: 07.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.10.2014
Datum a čas obhajoby: 13.12.2021 13:00
Místo konání obhajoby: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Kateřinská 30, Praha 2, budova D5
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2021
Datum proběhlé obhajoby: 13.12.2021
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.
  prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK