Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Studium interakcí potravních doplňků s enzymy biotransformace xenobiotik
Název práce v češtině: Studium interakcí potravních doplňků s enzymy biotransformace xenobiotik
Název v anglickém jazyce: Interaction of food additives with xenobiotic metabolising enzymes
Klíčová slova: Cytochrom P450, enzymy II. fáze biotransformace, indukce, metabolismus
Klíčová slova anglicky: Cytochrome P450, phase II enzymes, induction, metabolism
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2014
Datum zadání: 07.01.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:11.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Oponenti: RNDr. Jitka Koblihová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK