Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozdíl mezi integrální a kvadraturní variantou numerických metod
Název práce v češtině: Rozdíl mezi integrální a kvadraturní variantou numerických metod
Název v anglickém jazyce: Difference between integral and quadrature variant of numerical methods
Klíčová slova: Galerkinova metoda, nespojitá Galerkinova metoda, Runge-Kuttovy metody
Klíčová slova anglicky: Galerkin method, discontinuous Galerkin method, Runge-Kutta methods
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Vedoucí / školitel: RNDr. Miloslav Vlasák, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Student se seznámí se základy jednokrokových metod pro diskretizaci obyčejných diferenciálních rovnic:
spojitá a nespojitá Galerkinova metoda, metody typu Runge-Kutta. Tyto metody implementuje
a pomocí numerických experimentů zjistí na jakých typech úloh dává Galerkinova metoda srovnatelné výsledky
jako její ekvivalent v Runge--Kuttových metodách a na jakých rozdílné.
Seznam odborné literatury
E. Hairer, S. P. Norsett, G. Wanner. Solving ordinary differential equations I, Nonstiff problems. Number 8 in Springer Series in Computational Mathematics. Springer Verlag, 2000
E. Hairer, G. Wanner. Solving ordinary differential equations II, Stiff and differential-algebraic problems. Springer Verlag, 2002
V. Thomee: Galerkin Finite Element Methods for Parabolic Problems, 2nd revised and expanded ed. Springer,2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK