Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Epidemiologické a imunologické aspekty HPV etiologie nádorů hlavy a krku
Název práce v češtině: Epidemiologické a imunologické aspekty HPV etiologie nádorů hlavy a krku
Název v anglickém jazyce: Epidemiological and immunological aspects of HPV etiology of head and neck cancers
Klíčová slova: karcinomy hlavy a krku, orální prevalence HPV, HPV specifické protilátky, prognóza, p16 exprese
Klíčová slova anglicky: head and neck cancers, oral prevalence of HPV, HPV specific antibodies, prognosis, p16 expression
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol (11-00730)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2014
Datum zadání: 06.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.10.2014
Datum a čas obhajoby: 20.10.2021 11:00
Místo konání obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.10.2021
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D.
  prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK