Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Identifikace a charakterizace reduktas mastných kyselin podílejících se na biosyntéze feromonů u čmeláků
Název práce v češtině: Identifikace a charakterizace reduktas mastných kyselin podílejících se na biosyntéze feromonů u čmeláků
Název v anglickém jazyce: Identification and characterization of reductases of fatty acids participating at pheromone biosynthesis
Klíčová slova: Bombus lucorum, Bombus terrestris, reduktasy mastných kyselin
Klíčová slova anglicky: Bombus lucorum, Bombus terrestris, reductase fatty acids
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2014
Datum zadání: 14.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:19.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2016
Oponenti: RNDr. Lucie Bořek Dohalská, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Ing. Iva Pichová, CSc.
Předběžná náplň práce
Identifikace genů kódujících reduktasy mastných kyselin pomocí analýzy transkriptomických dat z RNAseq sekvenace feromonových žláz českých druhů čmeláků (čmelák zemní – Bombus terrestris; dále čmelák hájový – B. lucorum), které produkují sexuální feromony. Klonování genů kódujích reduktasy do kvasinkových nebo bakteriálních expresních vektorů, funkční charakterizace reduktas pomocí identifikace produktů heterologně exprimovaných enzymů v kvasinkových kulturách pomocí plynové chromatografie s hmotnostní detekcí (GC/MS).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK