Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Příprava rekombinantního kathepsinu C z krevničky střevní
Název práce v češtině: Příprava rekombinantního kathepsinu C z krevničky střevní
Název v anglickém jazyce: Production of recombinant cathepsin C from human blood fluke
Klíčová slova: Proteasa, kathepsin, zymogen, schistosoma mansoni
Klíčová slova anglicky: Protease, cathepsin, zymogen, schistosoma mansoni
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.11.2014
Datum zadání: 14.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2015
Oponenti: doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Michael Mareš, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK