Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přínos FDG PET/CT v diagnostice kardiovaskulárních zánětů.
Název práce v češtině: Přínos FDG PET/CT v diagnostice kardiovaskulárních zánětů.
Název v anglickém jazyce: The Value of FDG PET/CT in the Diagnosis of Cardiovascular Inflammation.
Klíčová slova: FDG PET/CT, infekce stentgraftu, infekce cévní náhrady, endovaskulární léčba
Klíčová slova anglicky: FDG PET/CT, stent graft infection, vascular graft infection, endovascular treatment
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN (11-00330)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D., FEBNM
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2014
Datum zadání: 03.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2014
Datum a čas obhajoby: 09.06.2020 11:00
Místo konání obhajoby: v zasedací místnosti Ústavu biofyziky a informatiky, 1. LF UK v Praze, Salmovská 1, Praha 2
Datum odevzdání elektronické podoby:02.01.2020
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2020
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
  doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
 
 
Konzultanti: prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK